Hej kompis!

Vad kul att du vill vara med i vår testgrupp. Tack att du hjälper oss att bli ännu bättre!

Berätta om uppläget – en pedagogisk text så att de förstår vad som förväntas av dem. Texten ska även förmedla öppenhet – trots att testet inte är anonymt kommer vi inte att ifrågasätta deras tankar och svar. 

Deltagaren får hoppas av när hen vill (måste dock meddela detta). 

Segment - rubrik

I denna ruta står ”uppdraget”.

 

Text om att man måste fullfölja allt för att få betalt – man måste svara på alla frågor (inom tidsramen), svara ärligt etc. 

Text om vad vi gör med den insamlade datan. 

Text hur utlottningen går till och att vi kommer att kontakta vinnarna via mail och de måste svara inom x antal dagar. Ja, lite sånt va.