Om Framtidens Företagare

Framtidens Företagare är en satsning som Köpings kommun gör för våra ungdomar i nio av tio kommuner i Västmanland.

Vi har sett flertalet projekt där ungdomar fått prova på entreprenörskap och att driva eget företag. Vi gillade idén men tyckte att det allra viktigaste fattades. Arbetet med ungdomarna själva. Hur ska någon kunna driva eget företag om man inte vet vem man är och hur man fungerar i olika situationer. I Framtidens Företagare ser vi det minst lika viktigt att jobba innanför boxen som utanför den. Programmet ger ungdomar verktyg till att bli starka individer som vill och vågar följa sina drömmar.

För det är det allt handlar om – att följa sina drömmar och skapa sin egen framgång.
För oss är framgång att kunna vara stolt över sig själv och sina egna uppsatta och uppnådda mål.